DIGCOMP 16

DIGCOMP (ang. The European Digital Competence Framework) jest ramą kompetencji, która opisuje, jakie umiejętności powinni posiadać obywatele europejscy w zakresie korzystania z technologii cyfrowych i w jaki sposób można je rozwijać. Ramy kompetencji DIGCOMP zostały opracowane przez Komisję Europejską i mają na celu ujednolicenie definicji kompetencji cyfrowych i pomoc w ich rozwijaniu we wszystkich krajach członkowskich UE.

Rama kompetencji DIGCOMP opiera się na pięciu głównych dziedzinach:

Te pięć dziedzin zawiera szereg konkretnych kompetencji, takich jak umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji w Internecie, umiejętność korzystania z różnych narzędzi cyfrowych, a także umiejętność bezpiecznego i etycznego korzystania z technologii cyfrowych.

Celem ramy kompetencji DIGCOMP jest zapewnienie, aby obywatele europejscy byli przygotowani do życia i pracy w cyfrowym świecie, a także aby byli w stanie korzystać z cyfrowych technologii w sposób bezpieczny, etyczny i produktywny.

Zobacz też: Testy próbne ECDL, podręczniki ECDL